GMT +7
Indonesian Odds
Ngoại Hạng Trung Quốc
Địa điểm: Stadium ofDalian Sports Center

Thống kê chi tiết giữa Shanghai Port vs Shenzhen FC ngày 16/08/2022 - Bongdainfo.com

Shanghai Port 3-4-2-1 Đội hình 3-4-2-1 Shenzhen FC
 • Yan Junling
 • Họ tên:Yan Junling
 • Ngày sinh:28/01/1991
 • Chiều cao:1991-01-28 00:00:00(CM)
 • Giá trị:0.518(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Wang Shenchao
 • Họ tên:Wang Shenchao
 • Ngày sinh:08/02/1989
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Zhen Wei
 • Họ tên:Zhen Wei
 • Ngày sinh:12/02/1997
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Linpeng Zhang
 • Họ tên:Linpeng Zhang
 • Ngày sinh:09/05/1989
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.27(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Lv Wenjun
 • Họ tên:Lv Wenjun
 • Ngày sinh:11/03/1989
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.158(Triệu)
 • Quốc tịch:China
16 Xu Xin
 • Xu Xin
 • Họ tên:Xu Xin
 • Ngày sinh:19/04/1994
 • Chiều cao:179(CM)
 • Giá trị:0.45(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Cai Huikang
 • Họ tên:Cai Huikang
 • Ngày sinh:10/10/1989
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Shenyuan Li
 • Họ tên:Shenyuan Li
 • Ngày sinh:02/10/1997
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.135(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Paulo Henrique Soares dos Santos
 • Họ tên:Paulo Henrique Soares dos Santos
 • Ngày sinh:10/07/1994
 • Chiều cao:167(CM)
 • Giá trị:1.62(Triệu)
 • Quốc tịch:Brazil
 • Zhang Huachen
 • Họ tên:Zhang Huachen
 • Ngày sinh:16/03/1998
 • Chiều cao:175(CM)
 • Giá trị:0.135(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Cherif Ndiaye
 • Họ tên:Cherif Ndiaye
 • Ngày sinh:23/01/1996
 • Chiều cao:190(CM)
 • Giá trị:1.62(Triệu)
 • Quốc tịch:Senegal
 • Romain Alessandrini
 • Họ tên:Romain Alessandrini
 • Ngày sinh:03/04/1989
 • Chiều cao:173(CM)
 • Giá trị:1.08(Triệu)
 • Quốc tịch:France
29 Gao Lin
 • Gao Lin
 • Họ tên:Gao Lin
 • Ngày sinh:14/02/1986
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Frank Acheampong
 • Họ tên:Frank Acheampong
 • Ngày sinh:16/10/1993
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:4.95(Triệu)
 • Quốc tịch:Ghana
 • Jiang Zhipeng
 • Họ tên:Jiang Zhipeng
 • Ngày sinh:06/03/1989
 • Chiều cao:178(CM)
 • Giá trị:0.158(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Huang Ruifeng
 • Họ tên:Huang Ruifeng
 • Ngày sinh:10/11/1999
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.023(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Yuanyi Li
 • Họ tên:Yuanyi Li
 • Ngày sinh:28/08/1993
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.248(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Mi Haolun
 • Họ tên:Mi Haolun
 • Ngày sinh:10/01/1993
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Yuan Mincheng
 • Họ tên:Yuan Mincheng
 • Ngày sinh:08/08/1995
 • Chiều cao:186(CM)
 • Giá trị:0.405(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Lim Chai Min
 • Họ tên:Lim Chai Min
 • Ngày sinh:18/11/1990
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.608(Triệu)
 • Quốc tịch:Korea Republic
 • Pei Shuai
 • Họ tên:Pei Shuai
 • Ngày sinh:14/01/1993
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.135(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Dong Chunyu
 • Họ tên:Dong Chunyu
 • Ngày sinh:25/03/1991
 • Chiều cao:187(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Anjie Xi
 • Họ tên:Anjie Xi
 • Ngày sinh:14/01/2004
 • Chiều cao:187(CM)
 • Giá trị:0.023(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Wei Chen
 • Họ tên:Wei Chen
 • Ngày sinh:14/02/1998
 • Chiều cao:187(CM)
 • Giá trị:0.135(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Li Ang
 • Họ tên:Li Ang
 • Ngày sinh:15/09/1993
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.36(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • He Guan
 • Họ tên:He Guan
 • Ngày sinh:25/01/1993
 • Chiều cao:181(CM)
 • Giá trị:0.248(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Yu Hai
 • Họ tên:Yu Hai
 • Ngày sinh:04/06/1987
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.068(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Mirahmetjan Muzepper
 • Họ tên:Mirahmetjan Muzepper
 • Ngày sinh:14/01/1991
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.18(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Feng Jin
 • Họ tên:Feng Jin
 • Ngày sinh:14/08/1993
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Chunxin Chen
 • Họ tên:Chunxin Chen
 • Ngày sinh:25/12/1997
 • Chiều cao:181(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Yang Shiyuan
 • Họ tên:Yang Shiyuan
 • Ngày sinh:11/03/1994
 • Chiều cao:173(CM)
 • Giá trị:0.158(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Issa Kallon
 • Họ tên:Issa Kallon
 • Ngày sinh:03/01/1996
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:0.72(Triệu)
 • Quốc tịch:Sierra Leone
 • Li Shenglong
 • Họ tên:Li Shenglong
 • Ngày sinh:30/07/1992
 • Chiều cao:181(CM)
 • Giá trị:0.248(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Baiyang Liu
 • Họ tên:Baiyang Liu
 • Ngày sinh:06/04/2003
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.023(Triệu)
 • Quốc tịch:China
Dự bị
 • Ji Jiabao
 • Họ tên:Ji Jiabao
 • Ngày sinh:16/09/2002
 • Chiều cao:192(CM)
 • Giá trị:0(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Zhang Yuan
 • Họ tên:Zhang Yuan
 • Ngày sinh:08/12/1989
 • Chiều cao:187(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Haofeng Xu
 • Họ tên:Haofeng Xu
 • Ngày sinh:27/01/1999
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Shinar Yeljan
 • Họ tên:Shinar Yeljan
 • Ngày sinh:06/06/1999
 • Chiều cao:178(CM)
 • Giá trị:0.225(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Lu Wentao
 • Họ tên:Lu Wentao
 • Ngày sinh:30/11/-0001
 • Chiều cao:0(CM)
 • Giá trị:0(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Peng Wang
 • Họ tên:Peng Wang
 • Ngày sinh:24/01/1993
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.135(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Fu Hao
 • Họ tên:Fu Hao
 • Ngày sinh:04/06/2001
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Zheng Dalun
 • Họ tên:Zheng Dalun
 • Ngày sinh:11/02/1994
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:0.113(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Wai-Tsun Dai
 • Họ tên:Wai-Tsun Dai
 • Ngày sinh:24/07/1999
 • Chiều cao:177(CM)
 • Giá trị:0.473(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Wu Xingyu
 • Họ tên:Wu Xingyu
 • Ngày sinh:27/03/2000
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:0(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Xu Yue
 • Họ tên:Xu Yue
 • Ngày sinh:10/11/1999
 • Chiều cao:173(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:China
 • Du Yuezheng
 • Họ tên:Du Yuezheng
 • Ngày sinh:14/09/2005
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0(Triệu)
 • Quốc tịch:China
Đóng

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfo.com cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi